IMMA GONNA GIT YEW

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search

URR! YEW MANGY MUTT, GIT OFF MAH PROPUHTY. ZAZZ RAHT, YEW GIT ALONG BUHFORE YEH GIT A MAHTHFUL O' MAH SHAWTGEN!

GRR.