Cala tân

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search

Cala tân is a modernised version of the traditional Welsh song Calon lân developed by the Treorchy Male Voice Choir. The choir felt that the message of the original lyrics was a worthy one but was unlikely to resonate with modern society, so they created a new message designed to appeal to more modern sensibilities.

Lyrics[edit]

Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mân:
Gofyn wyf am gala hapus,
Cala enfawr, cala tân.
Cala tân sydd yn ffrwythloni,
Cochach yw na'r lili dlos:
Dim ond cala all drydanu
Tân y dydd a thân y nos.
Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud cala tân sylweddol
Yn dwyn bythol elw fydd.
Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd i'r nef ar adain cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Nghariad,
Roddi i mi gala tân.
Singers discussing the modern words to the traditional song while waiting for the bus.
"Will they appeal to the younger generation?"
"Possibly, but there need to be more references to drugs."