Poopy

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search
HAHAHAHAHAAAAAAAA

HEHEHHEEEEEEE POOP HEHEHEEEEEEE POOPY FUNNY POOP

HAHA YAAY ME GOO POOPY AT MCDONALD PLAY PEN HAHAHAHHAAAAAAAAA

POOP YUMMY YUMMY IN BABY TUMMY YUMMY YUMMY HAHAHAAAAAA

I LIKE TO EAT POOP, I LIKE TO EAT POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP!

POO POO POO POO POO HEHEHEHEEEEEE

THE POOPY MAN IS COMING, THE POOPY MAN IS COMING! THE POOPY MAN IS COMING TO POOP ON YOU HAHAHHAHAAAAAAA!

CHOCOLATE POOP, CHOCOLATE POOP CHOCOLATE POOP FUNNY XDDDDDDDDDDDDDD

OOPS? WHO WHENT POOPY? DID YOU GO POOPY? DID ME GO POOPY? DID BABY GO POOPY? BABY GO POOPY AT MACDONAL HAHAHAHAAAAAA

SANTA GO POOPY FOR GOOD POOPIES, TOOTH FAIRY ACTUALLY POOP FAIRY, EASTER BUNNY GIVE POOP FOR JELLY BEAN POOP HAHAHAHAHAAAAA

HEEEHHEEEEE HAAAAAAHAAAAAAHHEEEEEE XDDDDDDDD

Poop, the Carol[edit | edit source]

Kill ella with poo and pee pee
fa la la la la la la la la
'tis the season to be poopy
fa la la la la la la la la
queenie didn't wear her socks
fa la la la la la la la la
jackie and maggie just got married
fa la la la la la la la la

See also[edit | edit source]