?pedia

From Illogicopedia
Jump to navigation Jump to search
From ?pedia, the ? encyclopedia


Phrubub the cheddarman nose the cheese.
You may or may not be looking for a more general disclaimer, a general disco lamer, or mayhaps even a sensible explanation.

“This is too much for me to take!”

~ Spock on Illogicopedia

?pedia is the official encyclopedia of your momOr is it?, which she has secretly been running all these years. At least that's what the administrators claim. I reckon it's another cunning plan concocted by the evil superpowers that be to further oppress the Illogicopedia user. But hey, what do I know? I'm just a carbon based bean. It is an insane repository of words put together in no particular order. We, the writers, editors and megalomaniacal mad scientists hope that You will find our prose amusing, a word which here means; "Interesting for other people to look at and possibly even read, but which must under no circumstances prompt them to quack. Oh, and beware of the salmon moose, lest it moo your nose to the Moon!" Oh, did I mention that Indonesian slot machines inhabit Illogicopedia?

The moon? It's just the back of the sun![edit | edit source]

Even Spock recognizes the illogic on this article.

No, The Moon! Which, in case you didn't know, is only accessible by swimming up a waterfall on the Planet Illogi, which in turn is only accessible by jumping down onto the sky. Fnord.

But, by any means, it is not required that your endless baboons babblings be considered funny by anyone - neither objectively or subjectively - to qualify for inclusion. As you must have noticed by now, this is a place where not all is as it seems. Because nothing is real, nothing can be trusted. And, as they say, trust is power. Therefore, nothing is powerful, and can be of great help if you ask nicely. Or something.

All of this is in great contrast to Uncyclopedia, a most dreadful realm of sanity and coherency, which, unlike nothing, does not come to your help regardless of how nicely you ask. Oh, the pain! The painfully painful pain! I'm bleeding love! Blee-da-blee, bleeding love.

[edit | edit source]

And the logo is a logo. And you don't start sentences with and. Wait you just did it!
The logo is a big banananananananananananananananananananananananananananananananananananananana be hind a i with arrows. You just looked at it, did you? You just made the police in yourwardrobe. Luccily I spelled that word rong. where is it? I can't find the Unicode symbol for it!

By doing this I put the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the mouth of the pot in the pot in the mouth of the mouth of the pot in the mouth of... trolololololololololololalalalalalalalalaaaaaaaaaaaaaah!

Just how illogical is it?[edit | edit source]

It's as illogical as trying to peel a Banana with your hair. Actually, that doesn't sound too illogical. We need MORE ILLOGICALNESS! Trying to comprehend the illogicality of illogicopedia is like trying to fit an egg into a straw the thickness of a grain of sodium chloride. Not enough illogicalness? It's like... It's like... It's like shoving your foot into your mouth and dong a handstand while smashing a cinderblock in half with your head.
It doesn't make any sense.
It ̧d̸o͡esn't m͟a̡ke͏ ͡se͘n҉s͠e.
I̷͜t̶ d̷̨o͜e͢s͢͟͝n̶'͞t̀̕ ̧m̡҉̷a̸̵k̶͢e̴ ̵́s͘͟͝e҉n̷̡͞s̛e͢.
I t͜͠҉̶̳̙̻̙͡ ̡͞͏̲͔̯̪͕̜̣͙͈̯̠ͅd̢̺̥͈̮̯̠͘͜o̷̢͎̣͕̮͙͚͇̺̖̹͚̭̪̕͢͠ͅe̴̴̡҉̮͖͔̠̳͕̯͍͕̼͔̰͕̜̩͡ş̴̸̳͙̝͎͍̙̩̥̰̫͎̝͙̳̜͡͞n̫̲͇̮͇̲̩͔̺̮̥͈̫̩̠̠͝͠'̷̡̯͇̥͎̫͉̙͖͚̩͖͠ͅt̴̛̼̞̖̦̫͍͉̩̤̝̗͇̯̞̙̮͝͠ͅ ̧͏̧̛͙̗̹̭̲͍̘̘̠̺͙̳̯̼͠ͅm҉͏̶̡̦̱̯̻̜̬̪̞̞̙͎̙͡ą̙̗̣̳̫̼̤͞k̳͙͓̲̝͇̟̩͖̩͔̥͚̘̻̻͢͜͠ͅę̶̩̘̺͈͍͇̜͚̯̣͓͉̩͎͟͜ͅ ̛͇̱͇̼͍͇̱̦̀s̴̵̱̲͈̥̘̠͈̲̞͔̪è̸͎̱̙͙͜͝ṋ̵̨̻̬̤s̱̞̻̮̬̻͓̪̠͎͙̦͇̯̕͜͟e̸̺̖͈̦̞̞̺͡͡.̴͇̫̳̜̪͈̥͓̲͚͢͜ͅ


T̸ o i n v o̧k͟è th̡è ͠h͘íve-mind r̡e͞p̶res͢ent̨inģ ͏ch̕ao̴s̛.͠ I͞n͝v͞oking̶ ̨the̛ ̛f̨eęli͟n͘g̨ o̧f ̢cha͘os͘. ͘W̵i̧t́ho̵ut̢ orde̕r.̸ The̴ Nezp͠erdi̶a̴n͏ ̶h̸i̢v́e͝-min͡d̸ ̧ǫf̶ ͞c̷haos.̛ Z̡a͜lgo͏.̛ ̵He w̷ho̶ ͜W̛a̢it͡s ͡Be̵hin͘d҉ ̢T͠he̢ ͟W͡àll͜.̵ ZA͘LĢO͢!͠ T̕h͘e̢ ̨enti͢r͡e roo͘m ̸i͞s ̕filléd͞ ̴w͠ith͡ ́Z̷al̵go.͡

And another thing...[edit | edit source]

And an important Notice[edit | edit source]

By accessing this article you have made Illogicopedia reference itself. Nice job. You just shut down the Internet. Good thing Chuck Norris is always there to get it back up again, huh? Well, good.

See also[edit | edit source]